Flash News
  • 21.6.1596 pri obrane starodávnych chotárnych hraníc Spišskej Belej v tatranských Zadných Meďodoloch, počas nočného prepadu žoldniermi Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva, padli občania Spišskej Belej Tobias (Tobiáš) Schlosser a Blasius (Blažej) Schuster, ďalších 15 občanov bolo zranených, z toho traja ťažko.
X

Rozpočet mesta 2013

Názov prílohy Odkaz
Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Záverečný účet a výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 13_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 12_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 11_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 10_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 9_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť
Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť