Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Rozpočet mesta 2013

Názov prílohy Odkaz
Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Záverečný účet a výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 13_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 12_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 11_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 10_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 9_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť
Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť