Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Rozpočet mesta 2013

Názov prílohy Odkaz
Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Záverečný účet a výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 13_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 12_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 11_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 10_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 9_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2013 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť
Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnúť