Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

2017
Zasadnutie MsZ 4.7.2017
Zasadnutie z 1.6.2017
Zasadnutie z 26.4.2017
Zasadnutie z 06.04.2017
Zasadnutie z 09.02.2017
Zasadnutie z 02.03.2017
2016
Zasadnutie z 14.12.2016
Zasadnutie z 14.12.2016
Zasadnutie z 21.11.2016
Zasadnutie z 13.10.2016
Zasadnutie z 24.08.2016
Zasadnutie z 23.06.2016
Zasadnutie z 28.04.2016
Zasadnutie z 17.03.2016
Zasadnutie z 25.02.2016
2015
Zasadnutie z 04.02.2015
Zasadnutie z 22.01.2015
Zasadnutie z 15.01.2015
Zasadnutie z 15.12.2015
Zasadnutie z 12.11.2015
Zasadnutie z 10.09.2015
Zasadnutie z 13.08.2015
Zasadnutie z 02.07.2015
Zasadnutie z 03.06.2015
Zasadnutie z 30.04.2015
Zasadnutie z 26.3.2015
Zasadnutie z 12.3.2015
Zasadnutie z 26.2.2015
2014
Zasadnutie 14.12.2014
Zasadnutie 04.12.2014
Zasadnutie 16.10.2014
Zasadnutie 25.09.2014
Zasadnutie 14.08.2014
Zasadnutie 26.06.2014
Zasadnutie 24.04.2014
Zasadnutie 27.03.2014
Zasadnutie 27.02.2014
Zasadnutie 23.01.2014
2013
Zasadnutie 12.12.2013
Zasadnutie 29.10.2013
Zasadnutie 12.09.2013
Zasadnutie 01.08.2013
Zasadnutie 27.06.2013
2012
Zasadnutie z 13.12.2012
Zasadnutie z 29.11.2012
Zasadnutie z 18.10.2012
Zasadnutie z 13.09.2012
Zasadnutie z 21.06.2012
Zasadnutie z 10.05.2012
Zasadnutie z 29.03.2012
Zasadnutie z 23.02.2012
2011
Zasadnutie z 15.12.2011
Zasadnutie z 16.11.2011
Zasadnutie z 06.10.2011
Zasadnutie z 08.09.2011
Zasadnutie z 30.06.2011
Zasadnutie z 28.04.2011
Zasadnutie z 07.04.2011
Zasadnutie z 03.03.2011
Zasadnutie z 13.01.2011
2010
Zasadnutie z 17.12.2010
Zasadnutie z 09.12.2010
Zasadnutie z 28.10.2010
Zasadnutie z 23.09.2010
Zasadnutie z 26.08.2010
Zasadnutie z 01.07.2010
Zasadnutie z 10.06.2010
Zasadnutie z 02.06.2010
Zasadnutie z 22.04.2010
Zasadnutie z 30.03.2010
Zasadnutie z 11.03.2010
Zasadnutie z 04.02.2010
2009
Zasadnutie z 26.03.2009
Zasadnutie z 16.12.2009
Zasadnutie z 03.12.2009
Zasadnutie z 01.10.2009
Zasadnutie z 23.07.2009
Zasadnutie z 02.07.2009
Zasadnutie z 30.04.2009
Zasadnutie z 08.04.2009
Zasadnutie z 02.04.2009
Zasadnutie z 19.03.2009
Zasadnutie z 05.02.2009
2008
Zasadnutie z 29.12.2008
Zasadnutie z 20.11.2008
Zasadnutie z 23.10.2008
Zasadnutie z 25.09.2008
Zasadnutie z 11.09.2008
Zasadnutie z 26.06.2008
Zasadnutie z 21.05.2008
Zasadnutie z 24.04.2008
Zasadnutie z 10.04.2008
Zasadnutie z 13.03.2008
Zasadnutie z 14.02.2008
Zasadnutie z 31.01.2008
2007
Zasadnutie z 13.12.2007
Zasadnutie z 29.11.2007
Zasadnutie z 08.11.2007
Zasadnutie z 04.10.2007
Zasadnutie z 13.09.2007
Zasadnutie z 04.07.2007
Zasadnutie z 31.05.2007
Zasadnutie z 03.05.2007
Zasadnutie z 19.4.2007
Zasadnutie z 29.3.2007
Zasadnutie z 15.2.2007
Zasadnutie z 11.1.2007
2006
Zasadnutie z 21.12.2006
Zasadnutie z 30.11.2006
Zasadnutie z 16.11.2006
Zasadnutie z 19.10.2006
Zasadnutie z 31.08.2006
Zasadnutie z 06.07.2006
Zasadnutie z 04.05.2006
Zasadnutie z 06.04.2006
Zasadnutie z 02.03.2006
Zasadnutie z 02.02.2006
2005
Zasadnutie z 15.12.2005
Zasadnutie z 16.11.2005
Zasadnutie z 20.10.2005
Zasadnutie z 08.09.2005
Zasadnutie z 14.07.2005
Zasadnutie z 02.06.2005
Zasadnutie z 28.04.2005
Zasadnutie z 31.03.2005
Zasadnutie z 17.03.2005
Zasadnutie z 03.02.2005
Zasadnutie z 13.01.2005