Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá

Zmeny a doplnky č. 2 sú účinné od 18. marca 2017

Názov prílohy Odkaz
2ab_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnúť
2b_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnúť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnúť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnúť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnúť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnúť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnúť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnúť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť