Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá

Zmeny a doplnky č. 2 sú účinné od 18. marca 2017

Názov prílohy Odkaz
2ab_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnúť
2b_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnúť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnúť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnúť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnúť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnúť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnúť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnúť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnúť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnúť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnúť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnúť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnúť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnúť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnúť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnúť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnúť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnúť