Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

VEREJNÉ PRIESTRANSTVO

Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, chodníky, verejná zeleň, spevnené plochy a trhové miesta v meste Spišská Belá.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva platí:

  • na dočasné umiestnenie skládky stavebného materiálu, stavebného odpadu alebo paliva napr. palivového dreva, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 3 dni
  • na dočasné umiestnenie stavebného zariadenia, ak užívanie verejného priestranstva nebude trvať viac ako 30 dní.

V oboch prípadoch je však nutné mať pre uvedené užívanie verejného priestranstva udelený súhlas Mesta Spišská Belá.

Lehota na vybavenie: 30 dní.

Názov prílohy Odkaz
Žiadosť o záber verejného priestranstva Stiahnúť