Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

PODNET NA VÝRUB DREVINY

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, je potrebné podať na Mesto Spišská Belá. Podanie bude odborne posúdené.

Tlačivo na podanie Podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá nájdete prílohách.

 

Názov prílohy Odkaz
Podnet na výrub dreviny Stiahnúť