Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

PODNET NA VÝRUB DREVINY

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, je potrebné podať na Mesto Spišská Belá. Podanie bude odborne posúdené.

Tlačivo na podanie Podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá nájdete prílohách.

 

Názov prílohy Odkaz
Podnet na výrub dreviny Stiahnúť