Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

PODNET NA VÝRUB DREVINY

Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá, je potrebné podať na Mesto Spišská Belá. Podanie bude odborne posúdené.

Tlačivo na podanie Podnetu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská Belá nájdete prílohách.

 

Názov prílohy Odkaz
Podnet na výrub dreviny Stiahnúť