Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X
2017
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2017
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2017
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2017
2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 11/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2016
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2016
2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 10-11/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 6,7,8/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 4,5/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2015
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2015
2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2014
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2014
2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2013
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2013
2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2012
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2012
2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2011
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2011
2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 3-4/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2010
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2010
2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 6-7/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2009
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2009
2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 11/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2008
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2008
2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 11/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2007
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2007
2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 14/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 13/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 11/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2006
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2006
2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 16/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 15/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 14/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 13/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 12/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 11/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 10/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 9/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 8/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 7/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 6/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 5/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 4/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 3/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 2/2005
Spišskobeliansky spravodaj č. 1/2005