Flash News
 • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
 • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
 • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
 • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Matričný úrad

Marcela Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku matriky

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.3
tel. 052/46 80 516
e-mail: matrika@spisskabela.sk

Matričný úrad v Spišskej Belej je určený pre tieto obce (tzv. matričný územný obvod):

 • Spišská Belá
 • Krížová Ves
 • Podhorany
 • Bušovce
 • Toporec
 • Jurské
 • Holumnica
 • Ihľany

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.
Názov prílohy Odkaz
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov Stiahnúť
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnúť
Uzavretie manželstva Stiahnúť
Vedenie osobitnej matriky Stiahnúť
Vystavenie ďaľšie výpisu rodného, sobášneho, úmrného listu Stiahnúť
Zákon o matrikách Stiahnúť
Zápis narodenia do matriky Stiahnúť
Zápis úmrtia do matriky Stiahnúť