Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Matričný úrad

Marcela Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku matriky

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.3
tel. 052/46 80 516
e-mail: matrika@spisskabela.sk

Matričný úrad v Spišskej Belej je určený pre tieto obce (tzv. matričný územný obvod):

 • Spišská Belá
 • Krížová Ves
 • Podhorany
 • Bušovce
 • Toporec
 • Jurské
 • Holumnica
 • Ihľany

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.
Názov prílohy Odkaz
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov Stiahnúť
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnúť
Uzavretie manželstva Stiahnúť
Vedenie osobitnej matriky Stiahnúť
Vystavenie ďaľšie výpisu rodného, sobášneho, úmrného listu Stiahnúť
Zákon o matrikách Stiahnúť
Zápis narodenia do matriky Stiahnúť
Zápis úmrtia do matriky Stiahnúť