Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Matričný úrad

Marcela Sisková
Funkcia: samostatný odborný referent na úseku matriky

Kontakt:
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č.3
tel. 052/46 80 516
e-mail: matrika@spisskabela.sk

Matričný úrad v Spišskej Belej je určený pre tieto obce (tzv. matričný územný obvod):

 • Spišská Belá
 • Krížová Ves
 • Podhorany
 • Bušovce
 • Toporec
 • Jurské
 • Holumnica
 • Ihľany

Pracovná doba

 hodiny
Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.
Názov prílohy Odkaz
Podanie žiadosti o výpis z registra trestov Stiahnúť
Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva Stiahnúť
Uzavretie manželstva Stiahnúť
Vedenie osobitnej matriky Stiahnúť
Vystavenie ďaľšie výpisu rodného, sobášneho, úmrného listu Stiahnúť
Zákon o matrikách Stiahnúť
Zápis narodenia do matriky Stiahnúť
Zápis úmrtia do matriky Stiahnúť