Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Dôležité telefónne čísla

Integrovaný záchranný systém – 112

Rýchla zdravotnícka pomoc – 112, 155

Hasiči Kežmarok – 112, 150,  052 4522 222

Dobrovoľní hasiči Spišská Belá – 052 4591150

Polícia  – 158, 112

Obvodné oddelenie PZ SR v Spišskej Belej – 052 4581 333

Mestská polícia Spišská Belá – 0915 905 638, 052 4591 555

Letecká záchranná služba – 18155

Horská záchranná služba – 18300

 

Vodári – PVPS – poruchová služba  – 052 7729 548

Plynári – SPP – poruchová služba – 0850 111 727

Elektrikári – VSE – poruchová služba – 0800 123 332, 0850 123 333

 

Mestský úrad v Spišskej Belej – 052 4680 511

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. – 052 4581 577, 0908 661 996

Verejné osvetlenie v meste – 052 4680511, 0915 807 721, 0907 959 201

Mestský rozhlas – 052 4680510, 052 4680502, 0905 535 639

Správa mestských komunikácii – 0915 807 721, 0915 790489, 0907 959 201, 052 4680511

 

Informácie o telefónnych číslach v SR – 1181

Univerzálna hlasová informačná služba – 1180

Informácie o telefónnych číslach v zahraničí – 12149

Detská linka záchrany – 0800 112 112

Linka pomoci obetiam násilia – 0850 111 321

Linka dôvery – 02/44460606