Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Mestský úrad pre občana

 hodiny

Pondelok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Utorok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Streda
07:30 hod. – 16:30 hod.
Štvrtok
07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok
07:30 hod. – 14:30 hod.
Obedňajšia prestávka 11:30 hod. – 12:30 hod.

 

foto

Primátor mesta

JUDr. Štefan Bieľak
primator@spisskabela.sk
052/4680500

foto

Sekretariát primátora

Mgr. Jana Neupauerová
jneupauerova@spisskabela.sk
052/4680511

foto

Podateľňa mestského úradu

Veronika Ivančáková
ivancakova@spisskabela.sk
052/4680522

foto

Vedúci odboru vnútornej správy

Ing. Pavol Ščigulinský
pscigulinsky@spisskabela.sk
052/4680502

foto

Vedúca ekonomického odboru

Ing. Veronika Kováčiková
kovacikova@spisskabela.sk
052/4680506

foto

Vedúci odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Ing. Peter Novák
peter.novak@spisskabela.sk
052/4680523

foto

Oddelenie pozemkov

Ing. Anna Kleinová
kleinova@spisskabela.sk
052/4680512

foto

Oddelenie personálne

Ing. Lucia Šugerekova
sugerekova@spisskabela.sk
052/4680504

foto

Hlavná kontrolórka

Ing. Slávka Tomalová
tomalova@spisskabela.sk
052/4680503

foto

Školský úrad

Mgr. Edita Svocáková
svocakova@spisskabela.sk
052/4680505

foto

Matričný úrad

Marcela Sisková
matrika@spisskabela.sk
052/4680516

foto

Evidencie obyvateľstva

Mgr. Anna Sisková
siskova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie sociálnych vecí

Ing. Anna Mlaková
mlakova@spisskabela.sk
052/4680518

foto

Oddelenie účtovníctva

Adriana Hradická
adriana.hradicka@spisskabela.sk
052/4680507

foto

Oddelenie fakturačné a správy majetku

Marika Podolinská
podolinska@spisskabela.sk
052/4680509

foto

Správa bytových a nebytových priestorov, rozpočty mesta

Mgr. Katarína Duchnitzká
duchnitzka@spisskabela.sk
052/4680519

foto

Oddelenie miestnych daní

Gabriela Štefaniaková
stefaniakova@spisskabela.sk
052/4680514

foto

Oddelenie miestnych poplatkov a pokladňa

Bc. Daniela Hudačeková
hudacekova@spisskabela.sk
052/4680508

foto

Stavebný úrad

Bc. Mária Grichová
grichova@spisskabela.sk
052/4680513

foto

Oddelenie regionálneho rozvoja

Mgr. Eva Ďurišová
durisova@spisskabela.sk
052/4680515

foto

Oddelenie regionálneho rozvoja

Mgr. Katarína Hradická
hradicka@spisskabela.sk
052/4680515

foto

Oddelenie životného prostredia

RNDr. Paula Grivalská
grivalska@spisskabela.sk
052/4680524

foto

Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum

Mgr. Marta Grivalská
marta.grivalska@spisskabela.sk
052/4680510

foto

Oddelenie PR a medzinárodnej spolupráce

PhDr. Alexandra Olekšáková
oleksakova@spisskabela.sk

foto

Správa športových, účelových a rekreačných zariadení mesta

Jozef Kuna
kuna@spisskabela.sk
+421 915 393 657

foto

Správa počítačových sietí a informačných technológií
Webadmin

Mgr. Marek Podolinský
podolinsky@spisskabela.sk
052/4680555