Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Belianska jaskyňa 1Belianska jaskyňa

Správca : Štátne ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, Liptovský Mikuláš

Vedúci prevádzky jaskyne: Jozef Bachleda
Telefón: +421-52-4467375
Adresa: 059 54 Tatranská Kotlina
Dĺžka jaskyne : 3829 m
Dĺžka prehliadkovej trasy: 1370 m
Trvanie prehliadky: 70 minút

Belianska jaskyňa (vchod v nadmorskej výške 885 m) je jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách v severnom úbočí Kobylieho vrchu nad Tatranskou Kotlinou na pozemkoch mesta Spišská Belá (aj keď k.ú. Tatranská Lomnica).

Jaskyňa bola známa zlatokopom už roku 1826, o čom svedčia uhľom písané mená a dátumy na jej stenách. Až objavná cesta Júliusa Husza a Jána Britza, obyvateľov Spišskej Belej dňa 5.8.1881 bola úspešná. Na ďalších objavoch sa podieľali aj ďalší obyvtelia Spišskej Belej – A. Kaltstein a I. Verbovský. Verejnosti ju sprístupnili 1882 a elektricky osvetlili 1896 ako jednu z prvých jaskýň na svete.

Webová adresa
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/2-belianska-jaskyna

Fotogaléria