Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Čo môžete vidieť...

Rímskokatolícky kostol sv. Antona

Múzeum Jozefa Maximiána Petzvala Múzeum Dr. Michala Greisigera Belianska cyklotrasa Belianska jaskyňa Expozícia nábytku a obrazov kaštieľ Strážky
Vysokohorská chata Plesnivec Evanjelický kostol Spišská Belá Slovenské sochárstvo 20. storočia Rímskokatolícky kostol sv. Anny SNG Kašteľ Strážky Zvonica v Strážkach
Mariánsky stĺp Historická knižnica kaštieľ Strážky Beliansky rybník Belianske Tatry Futbalový štadión Spišská Belá Zvonica v Spišskej Belej