Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Čo môžete vidieť...

Rímskokatolícky kostol sv. Antona

Múzeum Jozefa Maximiána Petzvala Múzeum Dr. Michala Greisigera Belianska cyklotrasa Belianska jaskyňa Expozícia nábytku a obrazov kaštieľ Strážky
Vysokohorská chata Plesnivec Evanjelický kostol Spišská Belá Slovenské sochárstvo 20. storočia Rímskokatolícky kostol sv. Anny SNG Kašteľ Strážky Zvonica v Strážkach
Mariánsky stĺp Historická knižnica kaštieľ Strážky Beliansky rybník Belianske Tatry Futbalový štadión Spišská Belá Zvonica v Spišskej Belej