Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Regionálne turistické informačné centrum v Spišskej Belej bolo zriadené dňa 30. septembra 2005 z grantových prostriedkov fondu Phare. Na základe úspešného projektu bol mestu Spišská Belá udelený grant vo výške 18 261,06 EUR. Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť domácich a zahraničných turistov a návštevníkov o možnostiach letnej turistiky v horách, zimných horských športov, mestského a kultúrneho cestovného ruchu, kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.

Čo môžete vidieť...

Rímskokatolícky kostol sv. Antona

Múzeum Jozefa Maximiána Petzvala Múzeum Dr. Michala Greisigera Belianska cyklotrasa Belianska jaskyňa Expozícia nábytku a obrazov kaštieľ Strážky
Vysokohorská chata Plesnivec Evanjelický kostol Spišská Belá Slovenské sochárstvo 20. storočia Rímskokatolícky kostol sv. Anny SNG Kašteľ Strážky Zvonica v Strážkach
Mariánsky stĺp Historická knižnica kaštieľ Strážky Beliansky rybník Belianske Tatry Futbalový štadión Spišská Belá Zvonica v Spišskej Belej