Zámer na prenájom majetku mesta – prípad osobitného zreteľa

Zámer na prenájom majetku mesta – prípad osobitného zreteľa – prenájom parkoviska v Tatranskej Kotline

Názov prílohy Odkaz
ozn._osobitny_zretel Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...