Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

VZN mesta č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá

zverejnenie VZN, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 21.11.2016

Názov prílohy Odkaz
vzn-1-2016 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...