Flash News
  • 21.6.1596 pri obrane starodávnych chotárnych hraníc Spišskej Belej v tatranských Zadných Meďodoloch, počas nočného prepadu žoldniermi Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva, padli občania Spišskej Belej Tobias (Tobiáš) Schlosser a Blasius (Blažej) Schuster, ďalších 15 občanov bolo zranených, z toho traja ťažko.
X

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (nariadenie je prílohe) – schválené dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 214/2016

Názov prílohy Odkaz
návrh vzn č. 3-2016 miestne dane a poplatok za KO Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...