Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Verejná vyhláška – stavba: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17041010320 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...