Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Verejná vyhláška – stavba: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17041010320 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...