Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Verejná vyhláška – stavba: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17041010320 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...