Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o úprave NN siete pri Múzeu a MsÚ

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je zvolané na 16. marca o 13.00 hodine.

Názov prílohy Odkaz
mapa Stiahnúť
Verejná vyhláška Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...