Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o úprave NN siete pri Múzeu a MsÚ

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním je zvolané na 16. marca o 13.00 hodine.

Názov prílohy Odkaz
mapa Stiahnúť
Verejná vyhláška Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...