Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete Lendak: Pod Kýčerou

Názov prílohy Odkaz
PD - NN siet Lendak Stiahnúť
Územné rozhodnutie - Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete Lendak Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...