Flash News
  • 21.6.1596 pri obrane starodávnych chotárnych hraníc Spišskej Belej v tatranských Zadných Meďodoloch, počas nočného prepadu žoldniermi Juraja Horvátha z Dunajeckého (Nedeckého) panstva, padli občania Spišskej Belej Tobias (Tobiáš) Schlosser a Blasius (Blažej) Schuster, ďalších 15 občanov bolo zranených, z toho traja ťažko.
X

Rozhodnutie OÚ Prešov voči odvolaniu sa v územnom konaní na stavbu “Zemiansky dvor Šarpanec”

Dňa 17.01.2017 vydalo mesto Spišská Belá územné rozhodnutie pre stavbu “Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá”, voči ktorému bolo podané odvolanie. Následne bol spisový materiál odovzdaný Okresnému úradu Prešom na jeho preskúmanie a ten vydal vo veci rozhodnutie uvedené v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie OÚ Prešov - Zemiansky dvor Šarpanec Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...