Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Rozhodnutie OÚ Prešov voči odvolaniu sa v územnom konaní na stavbu “Zemiansky dvor Šarpanec”

Dňa 17.01.2017 vydalo mesto Spišská Belá územné rozhodnutie pre stavbu “Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá”, voči ktorému bolo podané odvolanie. Následne bol spisový materiál odovzdaný Okresnému úradu Prešom na jeho preskúmanie a ten vydal vo veci rozhodnutie uvedené v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie OÚ Prešov - Zemiansky dvor Šarpanec Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...