Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Prerušenie distribúcie elektriny – 18.8.2017

Východoslovenská distribučná, a. s. oznámila Mestu Spišská Belá plánované prerušenie distribúcie elektriny pre časť mesta Spišská Belá v nasledovných úsekoch:

  • Kúpeľná ul. od čísla domu 15 po 49 (nepárne)
  • Nová ul. od čísla domu 24 po 36 (párne) a od čísla domu 21 po 49 (nepárne)

v termíne 18. august 2017 v čase od 07.40 hod. do 15:00 hod. z dôvodu prác na zariadení nízkeho napätia.

Viac informácií v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
VSD-prerušenie 18.8. Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...