Predaj pozemku na výstavbu multifunkčného voľnočasového centra

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. decembra 2018 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu multifunkčného voľnočasového centra. Podmienky súťaže sú uvedené v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
OVS - multifunkčné voľnočasové centrum Stiahnúť
multifunkčné centrum - plocha Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...