Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Oznámenie 3196 – WYP o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby cyklochodníka v okolí mesta Spišská Belá realizovaného v rámci projektu: “Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa-mesto Spišská Belá”, zverejnená vo vestníku č.52/2017- 14.03.2017 na stránke Úradu pre verejné obstarávanie .

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17031511290 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...