Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Oznámenie 3196 – WYP o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby cyklochodníka v okolí mesta Spišská Belá realizovaného v rámci projektu: “Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa-mesto Spišská Belá”, zverejnená vo vestníku č.52/2017- 14.03.2017 na stránke Úradu pre verejné obstarávanie .

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17031511290 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...