Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Oznámenie 3196 – WYP o vyhlásení výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk na realizáciu stavby cyklochodníka v okolí mesta Spišská Belá realizovaného v rámci projektu: “Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2.etapa-mesto Spišská Belá”, zverejnená vo vestníku č.52/2017- 14.03.2017 na stránke Úradu pre verejné obstarávanie .

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17031511290 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...