Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Multifunkčné ihrisko na Tatranskej ulici je v prevádzke od roku 2009. Výstavba tohto ihriska bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (Úradu vlády SR) a z rozpočtu mesta. Ide o ihrisko s umelou trávou a s mantinelmi a rozmermi 15 m x 25 m, ktoré je určené na futbal, tenis, volejbal, basketbal.

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657