Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Multifunkčné ihrisko na Tatranskej ulici je v prevádzke od roku 2009. Výstavba tohto ihriska bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (Úradu vlády SR) a z rozpočtu mesta. Ide o ihrisko s umelou trávou a s mantinelmi a rozmermi 15 m x 25 m, ktoré je určené na futbal, tenis, volejbal, basketbal.

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657