Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Multifunkčné ihrisko na Tatranskej ulici je v prevádzke od roku 2009. Výstavba tohto ihriska bola financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu (Úradu vlády SR) a z rozpočtu mesta. Ide o ihrisko s umelou trávou a s mantinelmi a rozmermi 15 m x 25 m, ktoré je určené na futbal, tenis, volejbal, basketbal.

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657