Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici v Spišskej Belej sa nachádza v športovom areáli pri ZŠ J. M. Petzvala (vybudované v roku 2005). Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m a využíva sa na výučbu telesnej výchovy, ako aj na rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657