Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici v Spišskej Belej sa nachádza v športovom areáli pri ZŠ J. M. Petzvala (vybudované v roku 2005). Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m a využíva sa na výučbu telesnej výchovy, ako aj na rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657