Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou na Moskovskej ulici v Spišskej Belej sa nachádza v športovom areáli pri ZŠ J. M. Petzvala (vybudované v roku 2005). Ihrisko má rozmery 40 m x 20 m a využíva sa na výučbu telesnej výchovy, ako aj na rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657