Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Základná škola J. M. Petzvala v Spišskej Belej na ulici Moskovskej disponuje vlastnou telocvičňou s rozmermi 15 m x 26 m. Telocvičňa je využívaná na výučbu telesnej výchovy, či rôzne mimoškolské športové akcie.

Kontakt na ZŠ J. M. Petzvala: 052/4581752