Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Hokejové ihrisko sa nachádza na ulici Tatranskej. Počas roka je využívané najmä belianskymi hokejbalistami MŠK Slavoj Spišská Belá, ktorí ho využívajú na tréning i zápasy. Počas zimných mesiacov (za predpokladu mínusových teplôt) je na tomto ihrisku vytvorený prírodný ľad a klzisko slúži širokej verej­nosti.

Informácie o ihrisku:

  • asfaltový povrch hracej plochy
  • osvetlenie
  • rozmery hracej plochy 60 m x 30 m

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657