Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

futbalovy_stadion_2FUTBALOVÝ ŠTADIÓN – základné informácie

Tento futbalový štadión bol vybudovaný v rámci projektu mesta Spišská Belá pod názvom „Výstavba športovej haly s futbalovým ihriskom v Spišskej Belej“. Zrealizovaná je 1. etapa tohto projektu, nakoľko tento projekt rieši v 2. etape výstavbu viacúčelovej športovej haly ako prístavbu k stavbe tribúny štadióna (má to byť multifunkčný športový areál). Realizácia 2. etapy zatiaľ nie je určená.
Futbalový štadión tvorí hracia plocha s umelým trávnikom, s umelým osvetlením, s tribúnou a so šatňami a s potrebným zázemím.
Kapacita tribúny: 720 miest na sedenie
Počet šatní : 6 šatní (každá so sprchou a WC)

Futbalový štadión uvedený do prevádzky v januári 2012 (slávnostné otvorený 26. mája 2012)


Hracia plocha s umelým trávnikom:
– rozmery hracej plochy: 105 m x 68 m
– rozmery trávnika 111 m (po 3m za zadnými čiarami) x 72 m (po 2 m za bočnými čiarami)
– umelý (syntetický) trávnik vysokej kvality anglického výrobcu zn. TIGER TURF FC 60 (Soccer Champion), ktorý je certifikovaný ako FIFA++.
– tento trávnik je tvorený zo špeciálnych monofilných vlákien dvoch druhov – vlákna v tvare „S“ a vlákna v tvare „C“ – zabezpečujú jeho väčšiu odolnosť, stálosť (pružnosť vlákna) a lepšie držanie granulátu v trávniku
– výška vlákna trávnika – 60 mm
– výplň trávnika tvorí špeciálny (kvalitný) gumový granulát EPDM – miešaný sivej a čiernej farby.
– osvetlenie hracej plochy : v priemere 200-250 luxov (20 svietidiel x 2000 W)
– celá hracia plocha je dookola ohradená ochrannou sieťou do výške 8,0 m
– hracia plocha vybavená svetelnou tabuľou
– uvedená hracia plocha – je hlavným zápasovým (nielen tréningovým) ihriskom – vďaka uvedenému typu trávnika a typu granulátu umožňuje jeho celoročné využitie


Parkovanie pre osobné autá

– pred futbalovým štadiónom

Doba priamej výstavby štadióna: 04/2011 – 12/2011
Investor štadióna: Mesto Spišská Belá
Hlavný projektant stavby : Ing. Rudolf Kruliac, projektant Veľká Lomnica
Ing. Miroslav Mačičák, projektant Kežmarok
Hlavný zhotoviteľ stavby: STAVING s.r.o. Poprad
Zhotoviteľ umelého trávnika: A SPORT PRODUKT SK s.r.o. Bratislava

Kontakt na správcu športových zariadení Mesta Spišská Belá: Jozef Kuna – 0915 393 657

Viac info: www.msk.spisskabela.sk