Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

msk_slavoj_spisska_bela_logoMestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá

Sídlo:
Petzvalova 18
Spišská Belá
05901

Právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
IČO: 42 088 178
Oddiely (kluby): futbalový, hokejbalový, stolnotenisový, bedmintonový

ORGÁNY MŠK:

Prezident MŠK: JUDr. Štefan Bieľak
Viceprezident MŠK: Marcel Novoroľník
Tajomník MŠK: Ján Gallik

Správna rada MŠK:
 neobsadená

Mestský športový klub SLAVOJ vznikol zlúčením dvoch klubov – Telovýchovnej jednoty SLAVOJ Spišská Belá a Telovýchovnej jednoty Strážky a svoju činnosť vykonáva od 1. júna 2009.

Viac na stránkach:

www.msk.spisskabela.sk

www.sto.spisskabela.sk

www.bedminton.spisskabela.sk