Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

msk_slavoj_spisska_bela_logoMestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá

Sídlo:
Petzvalova 18
Spišská Belá
05901

Právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
IČO: 42 088 178
Oddiely (kluby): futbalový, hokejbalový, stolnotenisový, bedmintonový

ORGÁNY MŠK:

Prezident MŠK: JUDr. Štefan Bieľak
Viceprezident MŠK: Marcel Novoroľník
Tajomník MŠK: Ján Gallik

Správna rada MŠK:
 neobsadená

Mestský športový klub SLAVOJ vznikol zlúčením dvoch klubov – Telovýchovnej jednoty SLAVOJ Spišská Belá a Telovýchovnej jednoty Strážky a svoju činnosť vykonáva od 1. júna 2009.

Viac na stránkach:

www.msk.spisskabela.sk

www.sto.spisskabela.sk

www.bedminton.spisskabela.sk