Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

theatrobalans_5Vznikli sme…narodili sme sa… Ešte stále nosíme plienky, aby sme sa nepos…li do gatí, ale pomaly sa staviame na nožičky a utierame si slinky.

Sme tu, a preto dámy a páni … predstavujeme vám THEATROBALANS! Hneď na začiatku uspokojíme vašu zvedavosť ohľadom nášho názvu takže: výraz theatro pochádza z gréčtiny a prekvapujúco znamená divadlo; balans – nuž, zatiaľ balansujeme na nami neznámej pôde, ale ako sa vraví: „Neistota pol života.“, ale pokiaľ sa vám daný výraz spája aj s naším rodným mestom Spišskou Belou, tiež sa nemýlite.

Tento názov nosí partia ľudí, rôzneho veku, ktorí sa stretli v apríli roku 2009 v kinosále nášho mestečka, ktorá smútila za ochotníkmi celých dlhých 20 rokov. S výberom inscenácie nebol najmenší problém. Náš režisér sa s ňou nežne maznal po nociach, keď sme ešte ani netušili, že dokážeme vyliezť na javisko a nerozplakať sa z toho. S heslom: „My sa práce nebojíme“ sme sa s vervou pustili do skúšania, škrtania, vymýšľania kostýmov a scény, do výroby kulís, nadávania a natierania. Až nastal čas … a po 3 mesiacoch pravidelného skúšania a 2 mesiacoch letného prázdninovania sme sa 25. septembra predstavili obecenstvu v Spišskej Belej. „Príjemne nás vydesilo“ vypredané hľadisko a to sme ešte netušili, že tento pocit v našom meste zažijeme pri každom opakovanom predstavení.

Ako vravíme my starí divadelní harcovníci: „Nová hra, nová radosť“ a preto dámy a páni už onedlho uvidíte naše tváre pred sebou na javisku opäť a pokiaľ nám zachováte vašu priazeň a my si zachováme náš elán, vytvoríme spolu tradíciu, ktorej nedovolíme vyblednúť.

Viac na: http://www.theatrobalans.sk/