Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Spevácka skupina Belan

vznikla pri Klube dôchodcov v novembri 2007 na podnet p. Evy Ležákovej, p. A. Polačekovej, p. F. Dubravského a p. J. Jurašku.  12 členov speváckej skupiny po prvý-krát vystúpilo na mikulášskom večierku v Klube dôchodcov dňa 6. decembra 2007. Piesne, ktoré zazneli po prvý-krát: „Daj Boh šťastia tejto zemi“ a „Slovenská národná dedina.“