Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Spevácka skupina Belan

vznikla pri Klube dôchodcov v novembri 2007 na podnet p. Evy Ležákovej, p. A. Polačekovej, p. F. Dubravského a p. J. Jurašku.  12 členov speváckej skupiny po prvý-krát vystúpilo na mikulášskom večierku v Klube dôchodcov dňa 6. decembra 2007. Piesne, ktoré zazneli po prvý-krát: „Daj Boh šťastia tejto zemi“ a „Slovenská národná dedina.“