Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Spevácka skupina Belan

vznikla pri Klube dôchodcov v novembri 2007 na podnet p. Evy Ležákovej, p. A. Polačekovej, p. F. Dubravského a p. J. Jurašku.  12 členov speváckej skupiny po prvý-krát vystúpilo na mikulášskom večierku v Klube dôchodcov dňa 6. decembra 2007. Piesne, ktoré zazneli po prvý-krát: „Daj Boh šťastia tejto zemi“ a „Slovenská národná dedina.“