Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

szzpZO zväzu zdravotne postihnutých

Činnosť Zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Belej je zameraná na vykonávanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov mesta, sociálne poradenstvo, zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu, kultúrno – spoločenské a voľno – časové aktivity tvorivých činností.

Kontaktná osoba: Peter Miko, 0904 168 786

 

Viac info: http://www.szzp.sk/