Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

szpfbSlovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá – cieľom je venovať pozornosť výročiam, či už celoslovenským alebo Spišskobelianskym: oslobodenie mesta, Oslobodenie vlasti, koniec II. svetovej vojny, SNP, Karpatsko – Dukelská operácia. Kladenie vencov pri pamätníku padlých, za účasti aj iných občanov a detí ZŠ.

Daniela Lineková
Moskovská 2
Spišská Belá
059 01

Štatutárny zástupca: Oblastný výbor SZPB Poprad, Daniela Líneková

Mail: j.linek@centrum.sk
viac info aj na: http://www.szpb.sk/