Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

szpfbSlovenský zväz protifašistických bojovníkov Spišská Belá – cieľom je venovať pozornosť výročiam, či už celoslovenským alebo Spišskobelianskym: oslobodenie mesta, Oslobodenie vlasti, koniec II. svetovej vojny, SNP, Karpatsko – Dukelská operácia. Kladenie vencov pri pamätníku padlých, za účasti aj iných občanov a detí ZŠ.

Daniela Lineková
Moskovská 2
Spišská Belá
059 01

Štatutárny zástupca: Oblastný výbor SZPB Poprad, Daniela Líneková

Mail: j.linek@centrum.sk
viac info aj na: http://www.szpb.sk/