Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Ľudová hudba Podtaranec

vznikla oficiálne v decembri 2015, no samotné ľudové teleso fungovalo už od roku 2010 pod názvom Olekšanka.
Zakladateľom ľudovej hudby je Ján Olekšák, ktorý je zároveň primášom a vedúcim ľudovej hudby. Ľudové teleso si kladie za cieľ hlavne uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu a všetci z tohto zoskupenia sú zapálení milovníci ľudovej nôty. K stáliciam našej ĽH patrí akordeonista Adamko Vida, basistka Jana Olekšáková a cimbalistka Soňa Olekšáková. Príležitostne ľudovú hudbu svojim spevom Anna Olekšáková a Gabika Smolková. Ľudová hudba Podtatranec je zároveň oficiálnym občianskym združením „Belanská ľudová hudba Podtatranec“, ktorého členom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaujíma o ľudové umenie, kultúru a tradície. Viac informácii sa nachádza na www.podtatranec.sk.