Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Ľudová hudba Podtaranec

vznikla oficiálne v decembri 2015, no samotné ľudové teleso fungovalo už od roku 2010 pod názvom Olekšanka.
Zakladateľom ľudovej hudby je Ján Olekšák, ktorý je zároveň primášom a vedúcim ľudovej hudby. Ľudové teleso si kladie za cieľ hlavne uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu a všetci z tohto zoskupenia sú zapálení milovníci ľudovej nôty. K stáliciam našej ĽH patrí akordeonista Adamko Vida, basistka Jana Olekšáková a cimbalistka Soňa Olekšáková. Príležitostne ľudovú hudbu svojim spevom Anna Olekšáková a Gabika Smolková. Ľudová hudba Podtatranec je zároveň oficiálnym občianskym združením „Belanská ľudová hudba Podtatranec“, ktorého členom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaujíma o ľudové umenie, kultúru a tradície. Viac informácii sa nachádza na www.podtatranec.sk.