Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Ľudová hudba Podtaranec

vznikla oficiálne v decembri 2015, no samotné ľudové teleso fungovalo už od roku 2010 pod názvom Olekšanka.
Zakladateľom ľudovej hudby je Ján Olekšák, ktorý je zároveň primášom a vedúcim ľudovej hudby. Ľudové teleso si kladie za cieľ hlavne uchovávať, rozvíjať, interpretovať a šíriť ľudové umenie, folklór a hudbu a všetci z tohto zoskupenia sú zapálení milovníci ľudovej nôty. K stáliciam našej ĽH patrí akordeonista Adamko Vida, basistka Jana Olekšáková a cimbalistka Soňa Olekšáková. Príležitostne ľudovú hudbu svojim spevom Anna Olekšáková a Gabika Smolková. Ľudová hudba Podtatranec je zároveň oficiálnym občianskym združením „Belanská ľudová hudba Podtatranec“, ktorého členom sa môže stať ktokoľvek, kto sa zaujíma o ľudové umenie, kultúru a tradície. Viac informácii sa nachádza na www.podtatranec.sk.