Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Transparentný účet

Samospráva Mesta Spišská Belá vytvorila na účely dobrovoľnej zbierky transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde môžu všetci svojim dobrovoľným finančným príspevkom podporiť znovuobnovenie sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

Aktuálny stav, jednotlivé príspevky a všetky pohyby môžete nájsť na tomto linku (alebo kliknutím na obrázok nižšie): http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5126511765

 

Kliknutie na obrázok Vás prelinkuje na www.transparentneucty.sk

Číslo transparentného účtu :
Slovenská sporiteľňa:     SK 5009 0000 0000 5126 5117 65
Swift kód:     GIBASKBX
Kód banky:   0900

Ďalšie informácie o účte:
Na www.transparentneucty.sk zvoľte vo vyhľadávači „socha“ a otvorte účet.
Zobrazí sa Vám kto a akou sumou do zbierky prispel a na čo boli zozbierané finančné prostriedky vynaložené.
V poznámke môžete (rovnako dobrovoľne) uviesť Vaše meno alebo zanechať odkaz, prečo ste sa myšlienku rozhodli podporiť.

“Vážime si každý príspevok, každého darcu!
Ďakujeme za Vašu pomoc!”

 

Socha M. R. Štefánika a dobrovoľná zbierka v minulosti:
V roku 1935 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na základe rozhodnutia orgánov mesta. Verejnosť bola oslovená s prosbou o finančnú podporu aj prostredníctvom listov zasielaných do jednotlivých slovenských obcí:

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria