Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Transparentný účet

Samospráva Mesta Spišská Belá vytvorila na účely dobrovoľnej zbierky transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, kde môžu všetci svojim dobrovoľným finančným príspevkom podporiť znovuobnovenie sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

Aktuálny stav, jednotlivé príspevky a všetky pohyby môžete nájsť na tomto linku (alebo kliknutím na obrázok nižšie): http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5126511765

 

Kliknutie na obrázok Vás prelinkuje na www.transparentneucty.sk

Číslo transparentného účtu :
Slovenská sporiteľňa:     SK 5009 0000 0000 5126 5117 65
Swift kód:     GIBASKBX
Kód banky:   0900

Ďalšie informácie o účte:
Na www.transparentneucty.sk zvoľte vo vyhľadávači „socha“ a otvorte účet.
Zobrazí sa Vám kto a akou sumou do zbierky prispel a na čo boli zozbierané finančné prostriedky vynaložené.
V poznámke môžete (rovnako dobrovoľne) uviesť Vaše meno alebo zanechať odkaz, prečo ste sa myšlienku rozhodli podporiť.

“Vážime si každý príspevok, každého darcu!
Ďakujeme za Vašu pomoc!”

 

Socha M. R. Štefánika a dobrovoľná zbierka v minulosti:
V roku 1935 bola vyhlásená dobrovoľná zbierka na základe rozhodnutia orgánov mesta. Verejnosť bola oslovená s prosbou o finančnú podporu aj prostredníctvom listov zasielaných do jednotlivých slovenských obcí:

Pozri aj:

Socha M. R. Štefánika
História sochy
Obnova sochy
Organizátor zbierky
Transparentný účet
Fotogaléria