Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Hokejbalový zápas

Mesto Spišská Belá

a Hokejbalový oddiel MŠK Spišská Belá

pozýva širokú verejnosť

na zápasy Slovenskej hokejbalovej extraligy v kategórii U19.

Zápasy sa uskutočnia na hokejbalovom ihrisku na Tatranskej ulici a to:
V sobotu 5. 11. 2016 o 10:00 hod. proti Považskej Bystrici

a
v nedeľu 6. 11. 2016 o 9:30 hod. proti ŠK 98 Pruské.

Príďte podporiť svojou prítomnosťou náš hokejbalový tím!

Môže Vás zaujímať...