Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Mesto Brück (Nemecko)

Z iniciatívy pôvodných obyvateľov Spišskej Belej, ktorí sa usídlili v Brücku sa nadviazala v súčasnosti veľmi aktívna spolupráca medzi mestami. Táto spolupráca bola spečatená oficiálnou zmluvou o partnerstve v roku 2007.

Do obvodu Brück patrí šesť obcí. Má vyše 10 000 obyvateľov, z toho priamo v meste Brück žije okolo 4000 obyvateľov. Okres leží v južnej oblasti kraja Potsdam Mittelmark v spolkovej krajine Brandenburg, v bezprostrednej blízkosti Berlína (cca 60 km) .Pre tento región je charakteristická jednoduchá krása prírodného prostredia. bruckMesto Brück sa nachádza v centre okresu a je obklopené lesmi, poliami a lúkami. Je to historické mestečko, popri ktorom v minulosti viedla stará vojenská cesta. Prvá písomná zmienka o Brücku je z roku 1219. Brück je remeselným mestom s obytnými mestskými štvrťami. Priemysel sa rozvinul až po roku 1990 po vybudovaní diaľničného objazdu. Návštevník tu môže obdivovať historické jadro mesta s remeselnou architektúrou, či poštové míľniky, ktoré pochádzajú z konca 18. storočia. V letných mesiacoch sa ponúka možnosť dopriať si oddych v prostredí prírodného kúpaliska. Zaujímavosťou je, že pomerne veľká časť obyvateľstva má slovenský pôvod (ide o spišských Nemcov, ktorí sa tu po vysídlení usadili). Nielen zreštaurované staré mesto s domčekmi z konca 18. storočia, ale aj udržiavané domčeky zo súčasnosti a dobudované cesty dnes vytvárajú priateľský obraz tohto mestečka.

Web:
http://www.amt-brueck.de/

Zväčšiť mapu