Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Partnerské mestá

Mesto Spišská Belá je v súčasnosti partnerským mestom pre štyri mestá v zahraničí – Szczawnica – Poľsko (od r. 1979), Ožarów – Poľsko (od r. 2005), Brück – Nemecko (od r. 2007), Vysoké Mýto – Česko (od r. 2017).