Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Pamiatkový fond mesta Spišská Belá tvorí súhrn pamiatok z rôznych historických období mapujúcich bohatú genézu mesta. Mnohé z týchto pamiatok sú zaradené medzi Národné kultúrne
pamiatky.

Ucelené informácie o historických pamiatkach mesta ponúka projekt Historická cesta mestom Spišská Belá (klikni na názov), ktorý ponúka prehľad najvýznamnejších kultúrnohistorických miest v historickom spišskom meste Spišská Belá. Prostredníctvom projektu sa vytvorila náučná cesta územím mesta, ktorá prezentuje jeho históriu, významné osobnosti a pamätihodnosti.

Detailné informácie o “Pamiatkovej zóne Spišská Belá” (klikni na názov) ponúka aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.pamiatky.sk.