Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Pamiatkový fond mesta Spišská Belá tvorí súhrn pamiatok z rôznych historických období mapujúcich bohatú genézu mesta. Mnohé z týchto pamiatok sú zaradené medzi Národné kultúrne
pamiatky.

Ucelené informácie o historických pamiatkach mesta ponúka projekt Historická cesta mestom Spišská Belá (klikni na názov), ktorý ponúka prehľad najvýznamnejších kultúrnohistorických miest v historickom spišskom meste Spišská Belá. Prostredníctvom projektu sa vytvorila náučná cesta územím mesta, ktorá prezentuje jeho históriu, významné osobnosti a pamätihodnosti.

Detailné informácie o “Pamiatkovej zóne Spišská Belá” (klikni na názov) ponúka aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.pamiatky.sk.