Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Pamiatkový fond mesta Spišská Belá tvorí súhrn pamiatok z rôznych historických období mapujúcich bohatú genézu mesta. Mnohé z týchto pamiatok sú zaradené medzi Národné kultúrne
pamiatky.

Ucelené informácie o historických pamiatkach mesta ponúka projekt Historická cesta mestom Spišská Belá (klikni na názov), ktorý ponúka prehľad najvýznamnejších kultúrnohistorických miest v historickom spišskom meste Spišská Belá. Prostredníctvom projektu sa vytvorila náučná cesta územím mesta, ktorá prezentuje jeho históriu, významné osobnosti a pamätihodnosti.

Detailné informácie o “Pamiatkovej zóne Spišská Belá” (klikni na názov) ponúka aj Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na svojej webovej stránke www.pamiatky.sk.