Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Cena primátora mesta

Viera Sisková

Viera Sisková

Viera Sisková sa narodila 21. Januára 1957 v Ždiari. Po ôsmych mesiacoch sa s rodinou presťahovala do Spišskej Belej, kde navštevovala základnú školu a následne Strednú priemyselnú školu strojnícku v Poprade. Od roku 1976 je zamestnaná ako...

Ján Gallik

Ján Gallik

Ján Gallik sa narodil som sa 3. novembra  1952 v Spišskej Belej. Základnú školu absolvoval v roku 1968 v Spišskej Belej. Následne sa vyučil za  strojného zámočníka v Kežmarku. Po ukončení školy nastúpil do zamestnania vo Vývojovom pracovisku...

Peter Rusiňák

Peter Rusiňák

Ing. Peter Rusiňák sa narodil 12. Septembra 1966 v Kežmarku. Od mala vyrastal v Spišskej Belej, kde ukončil aj základnú školu, aj keď toho času býva v Poprade.  Následne pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Kežmarku.  V roku 1991 ukončil...

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden

Fridrich Gulden sa narodil 11. januára 1945 v Spišskej Belej. Jeho rodičia Gustáv  Fridrich Gulden a Júlia rod. Schramelova, mali ešte jedno dieťa – jeho jediného brata Arpáda. Celý svoj doterajší život býva v Spišskej...

AT TATRY spol. s. r. o.

AT TATRY spol. s. r. o.

Firma AT Tatry vznikla v roku 1997 v Spišskej Belej so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno – ekonomickými podmienkami a v súčasnosti už 19. rok uplatňuje v praxi...

Mária Čižiková

Mária Čižiková

Mária Čižiková sa narodila 04. 12. 1960 v Levoči, od narodenia však býva v Spišskej Belej, kde ukončila aj základné vzdelanie. Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Po jej ukončení sa zamestnala v Kežmarku...

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská

Mária Ščigulinská sa narodila v r. 1963 v Kežmarku. Po získaní základného vzdelania v Spišskej Belej, začala v roku 1978 študovať na Strednej hotelovej škole v Kežmarku. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v roku...