Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Materská škola
Mierová 1
059 01 Spišská Belá

Riaditeľka MŠ: Margita Labisová
Zástupkyňa MŠ: Mária Ovčariková
Ekonómka MŠ: Mariana Chovaňáková
Vedúca ŠJ-MŠ: Anna Mačeková

Prevádzka v Materskej škole:
Od 6:00 hod. do 16:00 hod.

Telefónne kontakty
Materská škola: 45 913 86, 45 911 42
Mobil – Školská jedáleň: 0914 249 733, 052 459 13 79
Detská psychologická poradňa: 46 855 31, 46 855 33
Detská logopedička – Mgr. Babičová: 45 121 80, 4523151,4512301 kl.111

Viac informácií na: http://www.msmierova.sk/sk/Default.aspx