Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

Vedúci lesnej správy: Ing. František Pisarčík

Tel: 0940 426 943

E-mail: pisarcik@spisskabela.sk

 

Lesný obvod Fľak
lesník Jozef Vaško
0940426945

Lesný obvod Lendak
lesník Pavol Heldák
0940426944

Lesný obvod Ždiar
lesník Dušan Pitoňák
0940426946

Aktuálny cenník drevnej hmoty nájdete nižšie v prílohe.

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
Cenník drevnej hmoty Stiahnúť