Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

Vedúci lesnej správy: Ing. František Pisarčík

Tel: 0940 426 943

E-mail: pisarcik@spisskabela.sk

 

Lesný obvod Fľak
lesník Jozef Vaško
0940426945

Lesný obvod Lendak
lesník Pavol Heldák
0940426944

Lesný obvod Ždiar
lesník Dušan Pitoňák
0940426946

Aktuálny cenník drevnej hmoty nájdete nižšie v prílohe.

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
Cenník drevnej hmoty Stiahnúť