Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Lesy mesta Spišská Belá s.r.o.

Továrenská 30
059 01 Spišská Belá

Vedúci lesnej správy: Ing. František Pisarčík

Tel: 0940 426 943

E-mail: pisarcik@spisskabela.sk

 

Lesný obvod Fľak
lesník Jozef Vaško
0940426945

Lesný obvod Lendak
lesník Pavol Heldák
0940426944

Lesný obvod Ždiar
lesník Dušan Pitoňák
0940426946

Aktuálny cenník drevnej hmoty nájdete nižšie v prílohe.

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
Cenník drevnej hmoty Stiahnúť