Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

FACE CLUB – nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity)
(patriaca medzi zariadenia mesta poskytujúce sociálne služby – registrované na Úrade PSK)

E-mail: faceclub@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií na Facebook-stránke: FACE CLUB