Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

FACE CLUB – nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity)
(patriaca medzi zariadenia mesta poskytujúce sociálne služby – registrované na Úrade PSK)

E-mail: faceclub@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií na Facebook-stránke: FACE CLUB