Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

FACE CLUB – nízkoprahové denné centrum pre rodiny s deťmi
Petzvalova 16
059 01 Spišská Belá
Zriaďovateľ:
Mesto Spišská Belá
(ako organizačná zložka mesta bez právnej subjektivity)
(patriaca medzi zariadenia mesta poskytujúce sociálne služby – registrované na Úrade PSK)

E-mail: faceclub@spisskabela.sk

Viac aktuálnych informácií na Facebook-stránke: FACE CLUB