Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Sieň osobností mesta Spišská Belá

Sieň osobností mesta Spišská Belá bola zriadená na návrh primátora mesta JUDr. Štefana Bieľaka dňa 4. júna 2006 pri príležitosti 735. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá.

Do siene osobností mesta sú uvádzané významné osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta Spišská Belá a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Cieľom je nezabúdať na svojich predkov a trvale si uchovať a pripomínať svoju vlastnú históriu, ktorej súčasťou sú aj osobnosti uvedené do tejto siene. O uvedení osobnosti do Siene osobností mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Členovia Siene osobností mesta:

 1. Samuel WEBER (1835-1908)
  – do siene osobností mesta bol uvedený dňa 4. júna 2006 pri príležitosti 735. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá
 2. Jozef Maximilián PETZVAL (1807-1891)
  do siene osobností mesta bol uvedený dňa 17. októbra 2007 pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia
 3. Michal GREISIGER (1851-1912)
  – do siene osobností mesta bol uvedený dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá
 4. Ladislav MEDŇANSKÝ  (1852-1919)
  – do siene osobností mesta bol uvedený dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá
 5. Jozef VOJTAS  (1906-1977)
  – do siene osobností mesta bol uvedený dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá
 6. Augustín KALTSTEIN  (1844-1921)
  – do siene osobností mesta bol uvedený dňa 19. januára 2014 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Belá