Flash News
 • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
 • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
 • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
 • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
 • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Členstvo mesta v organizáciách (stav k 1.3.2015)

Mesto Spišská Belá je členom:

 1. Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 2. Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej (tzv. regionálny ZMOS- skratka “RZTPO”)
 3. Regionálneho vzdelávacieho centra so sídlom v Štrbe  (skratka RVC Štrba)
 4. Združenia Euroregión TATRY (slovensko-poľská cezhraničná spolupráca) so sídlom v Kežmarku a cez toto združenie je nepriamo aj členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s r.o. (skratka EZÚS TATRY s r.o.) so sídlom v Nowom Targu
 5. Oblastnej organizácie cestovného ruchu TATRY – SPIŠ – PIENINY so sídlom v Kežmarku a cez túto organizáciu je nepriamo aj členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska so sídlom v Prešove (skratka KOCR)
 6. Spišského dejepisného spolku so sídlom v Levoči
 7. Mikroregiónu Belianske Tatry (záujmové združenie právnických osôb) so sídlom v Spišskej Belej
 8. Občianskeho združenia Tatry – Pieniny LAG (tzv. verejnosúkromné partnerstvo – budúca MAS) so sídlom v Spišskej Starej Vsi
 9. Združenia náčelníkov mestských polícii SR
 10. Združenia zborov pre občianske záležitosti
 11. Združenia hlavných kontrolórov Slovenska
 12. Združenia hlavných ekonómov Slovenska

Mesto Spišská Belá je akcionárom v týchto spoločnostiach:

 1. Podtatranské noviny, vydavateľské družstvo, Poprad
 2. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad (skratka PVS a.s.)

Mesto Spišská Belá je jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.