Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

ZMOS: Chce zmenu systému poskytovania a financovania sociálnych služieb

Rozsah poskytovateľov sociálnych služieb sa každoročne rozširuje, podľa podpredsedu ZMOS ide o otvorenú sieť, ktorá dnes nie je regulovaná.

ŠTRBSKÉ PLESO 12. apríla (SITA) – Téma sociálnych služieb a zdravotníctva dominovala dvojdňovému rokovaniu Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré sa dnes skončilo na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Členovia prerokovali situáciu v oblasti sociálnych vecí s dôrazom na navrhované zmeny v zákone o sociálnych službách a ich financovania. „Počet klientov sociálnych zariadení každoročne stúpa, posledné čísla sa pohybujú na úrovní tisícok ročného nárastu, počet zariadení je tiež vyšší ako v predchádzajúcom období a tento stav si podľa nás bude vyžadovať isté regulačné opatrenia nielen vo financovaní, ale aj v stanovení istých podmienok na reguláciu siete,“ uviedol pre médiá po skončení rokovania výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány.

Podpredseda ZMOS Štefan Bieľak pripomenul, že súčasný systém financovania sociálnych služieb je trojzdrojový, ide o zdroje štátu, miest a obcí i klienta. Podľa jeho slov otvorili počas zasadnutia tému financovania práve zo strany štátu, ktoré sa síce podľa Bieľaka každoročne navyšuje, no tieto financie aj tak nepostačujú. „Je to spôsobené tým, že sa rozširuje rozsah poskytovateľov týchto služieb, podľa vyjadrenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ročne pribudne aj 3 500 nových miest. Ide o otvorenú sieť, ktorá dnes nie je regulovaná,“ povedal. Predstavitelia ZMOS sa tak zhodujú na tom, že na zmenu financovania je potrebné nastaviť celý model sociálnych služieb. Turčány podotkol, že sociálne služby reagujú na demografický vývoj, no napriek všetkému je ich potreba ťažko predvídateľná. „Z nášho pohľadu možno povedať, že sú veľmi ťažko predvídateľné, na rozdiel od školstva nevieme povedať, koľko ľudí bude danú službu potrebovať o hodinu, či o pár týždňov,“ vysvetlil. Podľa jeho slov je však cieľom zabezpečiť, aby ľudia danú službu k dispozícii mali, a to v dostatočnom rozsahu. Rovnako chcú zabezpečiť aj to, aby zamestnanci v daných zariadeniach mali vyššie mzdy ako dnes. „Budeme k tomu hľadať aj opatrenia, napríklad aby časť ošetrovateľských úkonov bola preplácaná z verejného zdravotného poistenia,“ dodal Turčány, podľa ktorého bude ZMOS hľadať cestu na spoločnú diskusiu s ministerstvom zdravotníctva, ktoré šéf rokoval s členmi ZMOS aj počas zasadnutia rady.

V rámci zdravotníctva sa na rokovaní hovorilo aj o pohotovostiach, či problémoch miest a obcí s nedostatkom lekárov, najmä lekárov prvého kontaktu. Podľa Bieľaka ide o problém predovšetkým v okrajových miest a obciach, teda mimo okresných sídel, kde je buď nedostatok lekárov, alebo sú tam lekári vo vysokom veku.

Počas rokovania hovorili členovia aj o aktuálnych problémoch prevádzkovania informačného systému DCOM. Venovali sa príprave novelizácie zákona o obecnom zriadení, návrhu postupu pri riešení sociálneho statusu volebného predstaviteľa samosprávy, informácii o priebehu rokovaní a návrhoch pracovných skupín k zákonu o odpadoch a zákonu o miestnych daniach. Rada tiež prerokovala aktuálny stav implementácie štrukturálnych a investičných fondov, správu o záveroch odbornej konferencie v oblasti problematiky bývania v podmienkach marginalizovaných komunít, venovala sa tiež ďalšiemu postupu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbami miest a obcí. Medzi témami bola aj príprava v poradí 28. snemu, ktorý sa uskutoční 17. a 18. mája v Bratislave.

Môže Vás zaujímať...