Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Získali sme dotáciu 140 tis. EUR na zateplenie 3 budov Základnej školy M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začiatkom tohto roka podalo projekt na Environmentálny fond SR na zníženie energetickej náročnosti troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Po vyhodnotení podaných projektov bolo koncom júna mestu oznámené, že bolo úspešné a získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 tis. EUR. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov:

1./ predná budova (vrátane novej prístavby) na Štefánikovej 19, 2./ zadná budova vrátane telocvične a kotolne na Štefánikovej 19 a 3./ budova na Štefánikovej 39 (školská družina so školskou jedálňou).

Celkové náklady sú plánované na sumu 170 tis. EUR s DPH, takže z rozpočtu mesta sa predpokladá spoluúčasť 30 tis. EUR. Zateplenie sa musí zrealizovať ešte v tomto roku. Realizáciou tohto projektu sa znížia náklady na vykurovanie cca o 1/3, čo prinesie škole značnú úsporu finančných prostriedkov a zároveň esteticky sa zmení i samotný vzhľad školy. A tak táto škola postupne prestane byť „starou“ školou.

Môže Vás zaujímať...