Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zdokonaľ si svoje jazykové schopnosti cez leto vo Face clube

Face club Summer English Camp
Vďaka podpore z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017 Face Club môže odštartovať nový projekt pre rozvoj jazykových schopností detí a mládeže. Jazykové kempy v angličtine ponúknu nezabudnuteľný zážitok, nové priateľstvá, dobrodružstvá, zbúranie strachu z cudzieho jazyka, a taktiež posun v komunikačných schopnostiach. Jazykové kempy budú prebiehať na princípe denného tábora počas piatich dní v týždni, konkrétne v termínoch:
17. – 21. júl – skupina nad 13 rokov (Marcel & Aďka)
24. – 28. júl – skupina pod 13 rokov (Vlaďka, Aďka, Klára)
14. – 18. august – skupina pod 13 rokov (Vlaďka, Karmen, Klára)
21. – 25. august – skupina nad 13 rokov (Marcel, Karmen)

Každá skupina bude mať vlastných lektorov a program bude obsahovať hry, aktivity, prácu v tímoch, prácu na projektoch, výjazdy do prírody či do iných zaujímavých kútov mesta. Výučba nebude prebiehať bežnou formou, ale práve naopak, cez bežné denné situácie budeme pracovať na zdokonalení vyjadrovania, slovnej zásoby a najmä na odbúraní strachu z rozprávania. Účasť na campoch si nevyžadujú vaše financie, ale vyžadujeme od vás odhodlanie na sebe pracovať, motiváciu zlepšovať sa v jazykových schopnostiach a chuť sa zapojiť a byť aktívny. Na každý kurz budeme prijímať 10 účastníkov, pre zaručenie individuálneho prístupu.

Takáto ponuka sa neodmieta, preto sa registruj čo najskôr: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmotgOjAF3vS4T5kQmkoVLlcTuHzlxE5YMx5OL4ztQC91J1g/viewform

Môže Vás zaujímať...