Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 6. apríla schválilo pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá a návrh výzvy na predkladanie projektov v rámci tohto participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta. Termín na predkladanie projektov je do 15. mája 2017. Uvedené pravidlá, samotná  výzva ako aj odporúčaný vzor projektu sú zverejnené v prílohe. Tak neváhajte a zapojte sa !!!

Názov prílohy Odkaz
odporúčaný vzor projektu Stiahnúť
pravidlá participatívneho rozpočtu Stiahnúť
výzva Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...