Flash News
  • 5.4.1739 zvýšil poľský kráľ August III. v privilégiu Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov z troch na päť
  • 17.4.1919 zomrel vo Viedni Ladislav Medňanský, významný európsky maliar, ktorý žil a tvoril aj v rodinnom kaštieli v Strážkach
  • 23.4.1852 sa v Beckove narodil Ladislav Medňanský
  • 30.4.1572 v Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius Quendel, rodák zo Spišskej Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského vyznania
X

Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 6. apríla schválilo pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá a návrh výzvy na predkladanie projektov v rámci tohto participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta. Termín na predkladanie projektov je do 15. mája 2017. Uvedené pravidlá, samotná  výzva ako aj odporúčaný vzor projektu sú zverejnené v prílohe. Tak neváhajte a zapojte sa !!!

Názov prílohy Odkaz
odporúčaný vzor projektu Stiahnúť
pravidlá participatívneho rozpočtu Stiahnúť
výzva Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...