Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 6. apríla schválilo pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá a návrh výzvy na predkladanie projektov v rámci tohto participatívneho rozpočtu pre rok 2017. Zapojte sa do výzvy v rámci participatívneho rozpočtu mesta. Termín na predkladanie projektov je do 15. mája 2017. Uvedené pravidlá, samotná  výzva ako aj odporúčaný vzor projektu sú zverejnené v prílohe. Tak neváhajte a zapojte sa !!!

Názov prílohy Odkaz
odporúčaný vzor projektu Stiahnúť
pravidlá participatívneho rozpočtu Stiahnúť
výzva Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...