Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Zamatová kvapka krvi

Mesto Spišská Belá organizuje pravidelne dva krát ročne v spolupráci s popradskou pobočkou Národnej transfúznej stanice bezplatné darovanie krvi. A nakoľko môžeme s radosťou konštatovať, že tieto akcie sa stávajú čoraz navštevovanejšími, rozhodli sme sa zorganizovať dobrovoľné darovanie krvi tri krát ročne. A teda okrem februárovej Valentínskej kvapky krvi a júnovej Primátorskej kvapky krvi, môžete odteraz darovať krv v Spišskej Belej tri krát ročne a to v odporúčaných rozostupoch medzi jednotlivými darovaniami.

Keďže tretie dobrovoľné darcovstvo krvi pripadlo na mesiac november, rozhodli sme sa ho pomenovať symbolicky názvom Zamatová kvapka krvi, ako spomienku na Nežnú revolúciu (1989), ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku.

Vo štvrtok 3. novembra 2016 sa rozhodlo 18 dobrovoľných darcov krvi prísť podporiť dobrú vec. Okrem príjemného pocitu z dobrého skutku si všetci darcovia odniesli domov malú pozornosť v podobe CD s jedinečnými videozábermi Belianskych Tatier ako dar od primátora nášho mesta. Veríme, že aj Zamatová kvapka krvi si nájde svojich pravidelných darcov a bude sa tešiť rovnakej návštevnosti ako Valentínska a Primátorska kvapka krvi.

Všetkým darcom ešte raz ďakujeme!

Môže Vás zaujímať...