Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Začalo zatepľovanie budov ZŠ M. R. Štefánika

Mesto Spišská Belá začalo realizáciu projektu zateplenia troch budov vrátane telocvične Základnej školy M. R. Štefánika na Štefánikovej ulici v Spišskej Belej. Projekt sa týka zateplenia obvodového plášťa troch budov:

1./ predná budova (vrátane novej prístavby) na Štefánikovej 19, 2./ zadná budova vrátane telocvične a kotolne na Štefánikovej 19 a 3./ budova na Štefánikovej 39 (školská družina so školskou jedálňou). A práve posledne menovaná budova sa začala v týchto dňoch zatepľovať ako prvá. Všetky tri budovy by mali byť zateplené do konca októbra tohto roka. Na toto zateplenie sa mestu podarilo získať dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 140 tis. EUR. Celkové náklady sú po verejnom obstarávaní naplánované na takmer 152 tisíc EUR, pričom spolufinancovanie z rozpočtu mesta je naplánované vo výške 12 tis. EUR.

 

Môže Vás zaujímať...