Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Začala výstavba rodinných domov na novej Okružnej ulici

V priebehu júla začala výstavba inžinierskych sietí ako aj prvých rodinných domov v novej lokalite v Spišskej Belej – na novej Okružnej ulici (pri TESCU). V rámci územného konania bola povolená výstavba 48 rodinných domov (viď príloha). Príprava celej lokality na výstavbu rodinných domov je súkromnou investíciou vrátane výstavby inžinierskych sietí a miestnej komunikácie. Mesto nefinancuje túto výstavbu zo svojho rozpočtu, len poskytlo potrebnú súčinnosť pri príprave a povoľovaní tejto výstavby. Stavebný úrad mesta už vydal niekoľko stavebných povolení na výstavbu rodinných domov, ktoré sa už dnes realizujú.

Názov prílohy Odkaz
Zastavovacia štúdia 48 domov Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...